اخبار برگزیده

روستای تمرویه علی اکبر اسدی

زادگاهم تمرو یا تمرویه است و نژادم از شیوخ دانیالی است حال اینکه شیوخ دانیالی اصالتا اهل کجا بوده و در تاریخ ایران زمین چه جایگاهی داشته واز بهر ایران زمین چه کرده اند این شیوخ دانیالی،خدمتتان عرض میکنم.با گوشه ای از نصب نامه ام چون در میان این طایفه و دیگر طایفه های با اصل و نصب جنوب داشتن نصب نامه،یا حد اقل دانستن هفت پشت پدری واجب است و من هم بر حسب وظیفه خدمتتان عرض میکنم تا ناگفته ای به جا نزاشته باشم، ارادتمند شما ،علی اکبر اسدی فرزند حاجی علی فرزند علی اکبر فرزند اسد فرزند احمد فرزند علی فرزند شیخ غلام .. فرزند محمد و....فرزند اسماعیل فرزند شیخ دانیال خنجی ،حال اگر شیخ دانیال خنجی است تمرو چرا..؟ خوب اینهم خودش داستانی دارد بس شیرین که حتما خدمتتان عرض میکنم و شاید پا فراتر نهم ،! آیا شیخ دانیال اصالتا خنجی است؟ برای آنهم جوابی دارم، شاید بدانید اصالتا گراشی است اما آنهم داستانی دارد که مفصل به عرضتان میرسانم ، حال از کجا شروع کنم نمیدانم ولی بهتر است چند خطی از تاریخ زادگاهمم بدانید شاید حوصله قلم فرسایی من را نداشته باشید، و اما تمرو به چه معناست و چه قدامتی دارد و داستان امدن به تمرو توسط اجدادم اگر نامها خاطرتان باشد جد بزرگم "محمد" پشت هفتمم هم بعد از تاریخچه تمرو قول دادم که بیان کنم خدمتتان و بهتر بگویم شما بزرگواران که بها دادید به گفتار ناقصم و تمرو یا تمرویه. تمرو از دو بخش تشکیل شده تم رو ،بن مایه تم همان تهم هست که بن مایه کلمات زیاد و نام بزرگان و دارای ارزش فزونی یا فزون کننده ارزشها و نامهاست به عنوان مثال تهمتن پهاوان اساطیری تهماسب ، تهمورث ، و نامهای بانوان همچون تهمین یا تهمینه، و در باستان وقتی تهم پیشوند نامی میشد لقب بزرگ زاده یا اصل و نصب میگرفته همچون تهماسب دارنده اسب بزرگ یا اصیل یا تهمینه دارنده موی بزرگ و اگر بخواهیم یک مثال یا مشابه بیاوریم در بین اعرابی که موی زیادی دارد بو شعرین یا بومحمد یعنی پدر محمد که البته برای پسران بزرگ خانواده بکار میبرند ، و اما قسمت دوم که پسوند رو است که به زبان امروزی همان رویش است، و ناگفته نماند تهم یا همان تهمه نام درختچه بومی ایران است که علاوه بر خواص زیاد درختچه ایست که عمر خیلی طولانی دارد و نسل آن قطع نمیشود و محل رویش تهمه نام بومی تمرو است ک در گویش محلی یعنی زادگاه بزرگان و اما بریم سراغ اصل مطلب یعنی شیوخ دانیالی یا ب عبارتی شیخ دانیال چرا از گراش به خنج مراجعت کرد و چرا دیگر چرا اقوام و بستگانش چهارصد سال بعد از دو در شهرها و روستاهای دیگر متفرق شدند برای اینکه بحث به درازا نکشد باید به عرض برسانم گراش اصلی که زادگاه اصلی قوم و طایفه دانیالی بوده بر گرفته از تاریخ گراش در دشت گراش بوده و به دلیل سیل ویرانگری که در آن برهه زمانی آمده مردم گراش را به دامنه کوه گراش یا جایگاه فعلی یعنی قلعه گراش کشانده که این قلعه یعنی قلعه گراش تاریخی فراتر از 2500 سال دارد و قوم دانیالی تا نیمه دوم قرن هفتم هجری که شیخ دانیال برای ادای دین نسبت به شاگردانش که اکثرا از بزرگان و پسران شاهان بوده و از آنجهت که خنج آنزمان دارالعلم زمان بوده کوچ و نقل مکان میکند و قسمتی از طایفه اش هم با او میایند و همانطور که میبینیم و از آثار بجامانده از مقبره شیخ دانیال و مناره شیخ دانیال و گورستان شیخ دانیال و خانقاه و مسجد شیخ دانیال و همچنین دروازه شیخ دانیال و آب انبار و ...آثار بجا مانده دیگر و به گواهی تاریخ و سیاحان معروف از بزرگترین و معروف ترین دروازه داران جنوب کشور بوده و اسم او در کنار دروازه داران و عالمان بزرگی همچون شیخ عبدالله کازرونی قرار میدهند آنها که اورا دیده اند و در آن زمان به دروازه او وارد شده اند و در باب شاگردان او بزرگان دیلمیان و پادشاهان دیلمی

روستای تمرویه علی اکبر اسدی

روستای تمرویه علی اکبر اسدی

روستای تمرویه علی اکبر اسدی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها